ALLMÄNNA VILLKOR

VILLKOR I KORTHET
(in english, further down)
 • Genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du till dessa köpevillkor.
 • Genom att placera en order hos Stora A. / Glentans AB, garanterar du att du är minst 18 år eller har målsmans tillstånd att köpa från oss.
 • All personlig information du ger oss eller som vi får kommer endast hanteras av Stora A. / Glentans AB
 • Händelser utanför Stora A. / Glentans AB kontroll skall anses force majeure.
 • Det pris som gäller är det pris som är satt den dag du lägger din order och som finns på din orderbekräftelse.
 • Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet.
 • Kort information sänds via säker SSL-kryptering och lagras inte.
 • Observera att lokala avgifter kan förekomma.
 • Stora A. / Glentans AB förbehåller sig rätten att ändra all information utan föregående avisering.

VILLKOR / POLICY
Dessa är villkoren för Stora A. / Glentans AB / stora-a.se. De gäller för alla användare av domänen stora-a.se. Det kommer att gälla för alla dina framtida transaktioner med Stora A. / Glentans AB och besök på platsen stora-a.se.
Stora A. / Glentans AB förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor utan förvarning så läs igenom dem då och då för att hålla dig à jour med eventuella förändringar. Genom att placera en order hos Butik A. / Glentans AB / stora-a.se accepterar du också dessa villkor, så läs igenom dem noga.

För att placera en order på Stora A. / Glentans AB / stora-a.se, måste du vara minst 18 år (eller har målsmans tillstånd att köpa från oss).

PRIS OCH BETALNING
Alla produkter visas inkl svensk moms 25%. I varukorgen kan du se det totala priset inklusive alla avgifter, skatter, frakt och betalningssätt. Moms, skatt, tull och andra eventuella avgifter kan tillkomma vid import till just ditt land.
Vi accepterar endast betalning via Stripe (VISA och Mastercard), Pay Pal & Klarna.

LEVERANSINFO
Stora A. / Glentans AB levererar via svenska Posten med tjänsten Postens Varubrev 1:a klass.
Vi leverar över hela världen, en fraktkostnad läggs på din order och visas i kassan.
Våra fraktpriser: Sverige: FRI FRAKT, EU: 120 sek / 12 Euro, utanför EU: 150 kr / 15 Euro
Våra leveranstider: Sverige: 3-10 arbetsdagar, Europa & världen: 4-14 arbetsdagar.
Våra leveransvillkor: Leverans till EU-länder: DDP (Delivery Duty Paid),
Leverans till länder utanför EU (t.ex. Norge, USA): DDU (Delivery Duty Unpaid), vilket innebär att moms, skatter, tullar och andra avgifter som är inblandade i importen till just ditt land kan tillkomma. Kontakta tullmyndigheten i ditt land eller andra lämpliga myndigheter för sådan information.

Vi märker inte under några omständigheter våra leveranser som ”Gåvor”. Vi nedgraderar heller aldrig värdet av produkter.
För Outlösta paket som kommer tillbaka till oss kommer du att debiteras alla avgifter i samband med returleverans.
Returleveranser i form av postförskott accepteras ej.

DISCLAIMER
Vi kan inte garantera att alla produkter som ingår i webbutiken finns på lager vid tidpunkten för din beställning .
I händelse av att en produkt du beställer inte är tillgänglig, kommer vi att kontakta dig inom kort via telefon eller e-post. Vi kan inte lova att innehållet på webbplatsen är fri från felaktigheter eller tryckfel. Vi kan när som helst ändra innehållet på webbplatsen. Även om vi strävar efter att visa korrekta texter, bilder och priser på sajten och webbutik kan fel uppstå . Vi avsäger oss ansvaret av eventuella skador som uppstår vid utnyttjandet av webbplatsen.

FORCE MAJEURE
Stora A. / Glentans AB / stora-a.se ansvarar inte för omständigheter utanför vår kontroll, som direkt eller indirekt förhindrar, försvårar eller gör produktion, leverans eller frakt möjlig. 

BETALNING

Alla varor förblir Stora A. / Glentans AB s egendom till dess att full betalning sker.
Det pris som gäller är det pris som är satt den dag du lägger din order och som finns på din orderbekräftelse.
Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar ditt köp. Om du är under 18 år gammal måste du ha målsmans tillstånd att köpa från Stora A. / Glentans AB.

Alla överföringar som utförs genom Stora A. / Glentans AB s hanteras och omsätts genom tredje parts dedikerade portal för att garantera din säkerhet. 
Informationen lagras inte och all kortinformation hanteras över SSL kryptering. Läs regler och villkor för vald betalnings portal för transaktionen som de är ansvariga för transaktioner som gjorts.

LOKALA AVGIFTER
Observera att lokala avgifter kan förekomma.
Dessa avgifter är på kundens egen bekostnad.

COOKIES
Stora A. / Glentans AB använder sig av cookies på sin webplats. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökare. Cookies skadar inte din dator, utan består endast av text. Den kan inte heller innehålla virus och upptar nästan inget utrymme på hårddisken.
Det finns två typer av cookies: "Session cookies" och cookies som sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookies som vanligen används är "Session Cookies". Under den tid du besöker webbplatsen, delar vår webbserver ut en unik identifierings sträng till din webläsare så vi inte blandar ihop dig med andra besökare. Den lagras inte permanent på din dator utan försvinner när du stänger din
webbläsare. Om du vill använda Stora A. / Glentans AB sida utan problem måste du ha cookies aktiverad.

Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig runt på webbplatsen och används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. 
Denna typ av cookie används också för att hålla koll på din varukorg och föra statistik över våra besökare. Informationen som lagras på din dator är bara ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.
Dessa textfiler kan tas bort.

ÖVRIG INFORMATION
Stora A. / Glentans AB förbehåller sig rätten att, utan förvarning, ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser och tekniska specifikationer, när det gäller inköp och produkt erbjudanden. Vid händelse av en slutsåld produkt, har Stora A. / Glentans AB rätt att häva köpet och återbetala det eventuella belopp som betalats. Stora A. / Glentans AB ska också meddela kunden om motsvarande ersättningsprodukt är tillgänglig.

Vid eventuella tvister följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut
www.arn.se
ec.europa.eu/odr

Shopify är inte ansvarig för något innehåll, interaktivitet eller överföringar stora-a.se / Stora A. / Glentans AB.

PERSONUPPGIFTER ENLIGT GDPR
Enligt EU-reglerna för dataskydd måste du samtycka till att vi lagrar och behandlar personuppgifter om dig, så som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Detta samtycke ger du vid ditt köp. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av när du besöker vår sajt kommer att behandlas av Stora A. / Glentans AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Undantaget är de uppgifter som behövs för att genomföra den ekonomiska transaktionen, såsom kort- eller faktureringsuppgifter. Sådan information behandlas aldrig av Stora A. / Glentans AB, utan av respektive betalningstjänst. För alla sådana uppgifter är vald betalningstjänst personuppgiftsansvarig.

Våra betalningspartners är:

 • Stripe
 • Pay Pal
 • Klarna 

Informationen kommer att användas för att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Förutom ditt namn behöver vi din fysiska adress och din e-postadress för kvitton och statusuppdateringar. Om vi skickar försändelsen spårbart sparar vi också kollinummer eller liknande i samband med ordern.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Det gör du genom att att kontakta oss.

Stora A. / Glentans AB är ett litet företag. GDPR-reglerna är många och omfattande och måste också tolkas på nytt när ny teknik och nya procedurer tillämpas. Att följa GDPR måste alltså vara ett pågående arbete. Vi lovar göra vårt bästa för att ligga i framkant och undrar du något är du alltid välkommen att kontakta oss! 

Vid frågor: mail@stora-a.se

Stora A. / Glentans Ab                               
Gamla Björlandavägen 136a                           
41728 Göteborg
                                            

Org nr: 556849-7761
Bankgiro: 759-3460

-----

TERMS & CONDITIONS IN SHORT

 • By ordering any of our products, you agree to be bound by these terms & conditions.
 • By placing an order at Stora A. / Glentans AB, you warrant that you are at least 18 years old or have parents' permission to buy from us.
 • All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by Stora A. / Glentans AB as responsible for the personal information.
 • Events outside Stora A. / Glentans AB´s control shall be considered force majeure.
 • The price applicable is that set at the date on which you place your order.
 • Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase.
 • Card information is transmitted over secure SSL encryption and is not stored.
 • Please note that local charges may occur.
 • Stora A. / Glentans AB reserves the right to amend any information without prior notice.

TERMS & CONDITIONS
This page contains the terms & conditions. Please read these terms & conditions carefully before ordering any products from us. You should understand that by ordering any of our products, you agree to be bound by these terms & conditions. 

By placing an order at Stora A. / Glentans AB, you warrant that you are at least 18 years old (or have parents' permission to buy from us) and accept these terms & conditions which shall apply to all orders placed or to be placed at Stora A. / Glentans AB for the sale and supply of any products. None of these terms & conditions affect your statutory rights. No other terms or changes to the terms & conditions shall be binding unless agreed in writing signed by us.

PERSONAL INFORMATION

All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by Stora A. / Glentans AB as responsible for the personal information. The personal information you provide will be used to ensure deliveries to you, the credit assessment, to provide offers and information on our catalog to you. The information you provide is only available to Stora A. / Glentans AB and Tictail and will not be shared with other third parties. You have the right to inspect the information held about you. You always have the right to request Stora A. / Glentans AB to delete or correct the information held about you. By accepting the Stora A. / Glentans AB conditions, you agree to the above. 

PRICE & PAYMENTS
All products is shown incl Swedish VAT 25%. In the basket you can see the total price including all fees, taxes, shipping and payment. Tax, customs and any other charges may apply when imported into your particular land. We only accept payment via Stripe (Visa and MasterCard), PayPal & Klarna.

DELIVERY INFO
Stora A. / Glentans AB supplies via the Swedish Post with the Post Varubrev first klass. We deliver worldwide, the shipping cost is added to your order and displayed in the checkout. Our shipping rates: Sweden: FREE, EU 100 SEK / 10 Euros, outside EU: 150 SEK /15 Euros. Our delivery times: Sweden: 3-10 working days, Europe & world: 4-14 working days. Terms of delivery: Delivery to EU countries: DDP (Delivery Duty Paid), Delivery to countries outside the European Union  (eg Norway, United States): DDU (Delivery Duty Unpaid), which means that VAT, taxes, duties and other charges involved in importing to your country may apply. Contact the customs authority in your country or other appropriate authorities for such information. We do not notice under no circumstances our deliveries as "gifts". We never downgrade the value of products. For Unclaimed packages that come back to us, you'll be charged any fees associated with the return delivery. Return delivery in the form of cash on delivery is not accepted.

DISCLAIMER
We can not guarantee that all products included in the web shop are in stock at the time of your order. In the event that a product you order is not available, we will contact you shortly by telephone or e-mail. We can not promise that the site content is free from inaccuracies or typographical errors. We can at any time change the content on the site. Although we strive to display the correct texts, pictures and prices on the site and online store, errors may occur. We disclaim any responsibility of any damage arising from the use of the site.

PAYMENT

All products remain Stora A. / Glentans AB 's property until full payment is made. The price applicable is that set at the date on which you place your order. Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase. If you are under 18 years old you must have parents' permission to buy from Stora A. / Glentans AB.

All transfers conducted through Stora A. / Glentans AB are handled and transacted through third party dedicated gateways to guarantee your protection. Card information is not stored and all card information is handled over SSL encryption. Please read the terms & conditions for the payment gateway choosen for the transaction as they are responsible for the transactions made.

LOCAL TAXES

Please note that local charges (sales tax, customs duty) may occur, depending on your region and local customs duties. These charges are at the customers own expense.

FORCE MAJEUR
Events outside Butik A. / Glentans AB 's control, which is not reasonably foreseeable, shall be considered force majeure, meaning that Stora A. / Glentans AB is released from Stora A. / Glentans AB 's obligations to fulfill contractual agreements. Example of such events are government action or omission, new or amended legislation, conflict, embargo, fire or flood, sabotage, accident, war, natural disasters, strikes or lack of delivery from suppliers. The force majeure also includes government decisions that affect the market negatively and products, for example, restrictions, warnings, ban, etc.

COOKIES

Stora A. / Glentans AB uses cookies. A cookie is a small text file stored on your computer that contains information that helps the website to identify and track the visitor. Cookies do no harm to your computer, consist only of text, can not contain viruses and occupies virtually no space on your hard drive. There are two types of cookies: "Session Cookies" and cookies that are saved permanently on your computer.

The first type of cookie commonly used is "Session Cookies". During the time you visit the website, our web server assigns your browser a unique identifier string so as not to confuse you with other visitors. A "Session Cookie" is never stored permanently on your computer and disappears when you close your browser. To use Stora A. / Glentans AB without troubles you need to have cookies enabled.

The second type of cookie saves a file permanently on your computer. This type of cookie is used to track how visitors move around on the website. This is only used to offer visitors better services and support. The text files can be deleted. On Stora A. / Glentans AB we use this type of cookie to keep track of your shopping cart and to keep statistics of our visitors. The information stored on your computer is only a unique number, without any connection to personal information.

ADDITIONAL INFORMATION

Stora A. / Glentans AB reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase and product offerings without prior notice. At the event of when a product is sold out, Stora A. / Glentans AB has the right to cancel the order and refund any amount paid in the best way. Stora A. / Glentans AB shall also notify the customer of equivalent replacement products if available.

In case of any disputes, we will follow the decision of the Swedish consumer legislation
www.arn.se
ec.europa.eu/odr

Shopify is not responsible for any content, interactions or transfers made on Stora A. / Glentans AB.

PERSONAL DATA ACCORDING TO GDPR
According to the EU Data Protection Rules, you must agree that we store and process personal information about you, such as name, address, e-mail address and phone number. This consent is given at your purchase. All information submitted to us or that we receive when you visit our site will be handled by Stora A. / Glentans AB as a person responsible for personal data. The exception is the information needed to carry out the payment transaction, such as card or billing information. Such information is never processed by Stora A. / Glentans AB, but by the respective payment service. For all such tasks, the selected payment service is the person responsible for personal data.

Our payment partners are: 

 • Stripe
 • Pay Pal
 • Klarna 

The information will be used to enable us to fulfill our commitments to you on purchase. In addition to your name, we need your physical address and your e-mail address for receipts and status updates. If we send the shipment traceable, we also save tracking numbers or similar associated with the order.

You are entitled to obtain, upon request, the personal information that is registered about you. You are entitled to request that the data be corrected or deleted. You can do this by contacting us.

Stora A. / Glentans AB is a small company. The GDPR rules are numerous and comprehensive and must also be re-interpreted when new technologies and new procedures are applied. Consequently, following the GDPR must be an ongoing work. We promise to do our best to stay ahead and if you are wondering about something, you are always welcome to contact us!

All enquiries: mail@stora-a.se

Stora A. / Glentans Ab                               
Gamla Björlandavägen 136a                               
SE 41728 Göteborg
                                            

Org nr: 556849-7761
Bankgiro: 759-3460