RETUR

ÅNGERRÄTT, BYTESRÄTT & REKLAMATION
(in english, further down)


ÅNGERRÄTT

Under julhandeln erbjuder vi förlängd returrätt t.om. 09 januari 2023.

Vi följer svenska konsumentlagstiftningen, vilket innebär att du har rätt att returnera din beställning inom 14 dagar från den dag du mottog varan. För att returen skall godkännas måste varan returneras i originalförpackningen och vara i perfekt skick. Dvs oanvänd och oskadad med alla etiketter och taggar etc. kvar på produkten.
Vi kommer att återbetala hela köpesumman och den ursprungliga fraktkostnaden, men du är ansvarig för returfrakten. Varor förlorade eller skadade i returfrakt kommer inte att kompenseras för. (Notera att vi inte kan återbetala eventuell moms eller skatt etc. om transport sker utanför EU).

BYTESRÄTT
Om du vill byta en vara skall detta ske inom perioden 14 dagar från leverans. Vänligen kontakta oss så att vi kan garantera att produkten du önskar byta till är i lager. Returfrakten sker på din bekostnad och notera att för returer utanför EU kan det tillkomma ytterligare skatter och tullar. 

UNDANTAG
Vid specialbeställningar och bok köp gäller ej ånger- eller bytesrätt.
(ex. produkter och storlekar som inte ingår i vårt ordinarie sortiment eller produkter som är slutsålda, men som beställs enbart för kund.)

REKLAMATION
Produkter klassificeras som felaktiga om de tas emot skadade, eller när ett tillverknings fel uppstår inom 6 månader från köpet. Detta inkluderar inte skador i form av normalt slitage. Om du tror att du har fått felaktiga varor måste du kontakta oss innan du skickar tillbaka produkten så att vi kan godkänna reklamationen . Om reklamationen är godkänd, skickar vi dig en liknande icke-defekt produkt när vi har fått den felaktiga produkten. Kostnaden för returfrakten kommer att återbetalas till dig mot uppvisande av kvitto. Om den felaktiga produkten som returneras inte finns på lager, kommer du att återbetalas hela inköpsbeloppet.
Varor förlorade eller skadade i returfrakt kommer inte att kompenseras för.

KONTAKTUPPGIFTER
Stora A. / Glentans AB
G: Björlandavägen 136a
417 16 Göteborg
Sweden  
tfn. +46 705 35 15 22
mail@stora-a.se

------

During the Christmas trade we offer extended right of return, until January 09, 2023.

We comply with Swedish consumer legislation which means that you have the right to return your order within
14 days from the date you received the product. The item must be returned in the original box and in perfect condition. Unused and undamaged with all labels and tags etc. must remain attached to the product.
We will reimburse the total purchase amount and the original shipping cost, but you are responsible for the return shipping. Items lost or damaged in return transit will not be compensated for. (Make note that we are unable to reimburse any VAT or taxes etc. on shipments outside the EU).

EXCHANGES
If you wish to exchange an item this can be done within the 14 day period from delivery. Please contact us so that we can guarantee that the product is in stock. Return shipping is at your expense and note that for returns outside of the EU additional taxes and duties may apply again.

EXEPTIONS
For books and special orders we do not apply withdrawal or cancellation rights. (E.g. products and sizes that are not included in our standard product range or products that are sold out, but ordered exclusively for the customer.)

FAULTS
Products are classified as faulty if they were damaged when received, or where a manufacturing fault occurs within 6 months from purchase. This does not include the effects from normal use. If you believe you have received faulty goods you must contact us with documentation before sending the product back in order for us to approve the complaint. If the complaint is approved, we will send you a similar non-faulty product once we have received the faulty product. The cost for return shipping will be reimbursed when you present proof of postage.
If the faulty product returned is not in stock, you will be reimbursed the full purchase amount. Items lost or damaged in return transit will not be compensated for. Note that for customers outside the EU, VAT and other import expenses will not be covered.

Please send returns to :
Stora A. / Glentans AB
G. Björlandavägen 136a
417 16 Gothenburg
Sweden
Ph. +46 705 35 15 22
mail@stora-a.se