BY BILLGREN SAVE THE OCEAN ARMBAND
BY BILLGREN SAVE THE OCEAN ARMBAND
BY BILLGREN SAVE THE OCEAN ARMBAND
BY BILLGREN SAVE THE OCEAN ARMBAND

BY BILLGREN SAVE THE OCEAN ARMBAND

Ord pris
349 kr
Sale price
349 kr

BY BILLGREN
SAVE THE OCEAN
Artikel nummer: 8114

Save the Ocean armband är framtaget via ett samarbete
med By Billgren ochThe Perfect World Foundation!
Armbandet levereras i en presentask tillsammans med en 
liten presentationsfolder med information om detta projekt

Färg: Blue & silver
Material: Lapis, Jaspis, Tigeröga & Rostfritt stål
Bredd: ø 6mm
Finns i 3st storlekar: 18- 19 -21 cm

Visste du att: 
- 8 miljoner ton plast dumpas årligen i världshaven.
- Naturen kan inte bryta ner plasten och omhänderta den.
Istället bryts den bara ner till mycket små partiklar, som sedan äts av mindre djur.
- 100 000 marina däggdjur och sköldpaddor dör varje år av att ha ätit eller fastnat i plast slängt i havet.
- Över 1 miljon sjöfåglar kvävs av plastföremål varje år.
- Fortsätter plastavfallen öka i samma takt, så kommer det år 2050 att finnas mer plast än fisk i haven.

Visa att du är engagerad: by Billgren har designat ett unikt armband med unika krafter och
egenskaper, som visar att du är engagerad i att rädda våra hav. Armbandet kostar 349 kr varav
100 kr oavkortat går till The Perfect World Foundation och projektet Save the Ocean.

Lapis är en kraftfull sten som står för helande, harmoni och balans.
Denna stens egenskaper skall läka och bota våra hav.
Jaspis sten står för lugn, styrka och stabilitet. Genom sina egenskaper
skapar denna sten trygghet och styrka i våra hav.
Tigeröga, en sten med skyddande energi och harmoni. Denna stens egenskaper
beskyddar våra hav och ser till att de består, friska med trygghet och harmoni.

För mer information, besök gärna The Perfect World 
Foundation hemsida www.theperfectworldfoundation.org

------

BY BILLGREN
SAVE THE OCEAN
Artikel nummer: 8114

Save the Ocean bracelets are developed through a collaboration
with By Billgren and The Perfect World Foundation!
The bracelet comes in a gift box with a small presentation folder
with information about this project

Color: Blue & silver
Material: Lapis, Jaspis, Tigereye stones, & Stainless steel
Width: ø 6mm
Comes in 3 sizes: 18- 19 -21 cm

Did you know that:
- 8 million tons of plastic are dumped annually in to the ocean.
- Nature can not break down the plastic and dispose of it. Instead, it breaks just down
to very small particles, which are then eaten by small animals.
- 100,000 marine mammals and turtles die every year from eating or stuck in plastic thrown in sea.
- Over 1 million seabirds choke on plastic items each year.
- If waste plastics continues to increase at the same rate, there will in 2050 be more plastic
than fish in the ocean.

Show that you are committed: by Billgren has designed a unique bracelet with unique
powers and qualities, which shows that you are committed to save our seas. The bracelet
costs 349 SEK, of which 100 SEK goes to The Perfect World Foundation and Project Save the Ocean.

Lapis is a powerful stone that stands for healing, harmony and balance.
This stone's characteristics must heal and cure our ocean.
Jaspis stands for peace, strength and stability. By its nature this stone creates, security
and strength of our ocean.
Tigereye, a stone with protective energy and harmony. This stone's properties protect
our oceans and ensure that they are made, healthy with security and harmoni. For more
information, please visit The Perfect World Foundation website www.theperfectworldfoundation.org