CU JEWELLERY ELLAS COIN BRACE GOLD Ellas Hjältar - Ett guld-pläterat armband i återvunnet silver skapat för och med stiftelsen Ellas hjältar! När du köper ett armband skänks det hundra kronor till stiftelsen!
CU JEWELLERY ELLAS COIN BRACE GOLD Ellas Hjältar - Ett guld-pläterat armband i återvunnet silver skapat för och med stiftelsen Ellas hjältar! När du köper ett armband skänks det hundra kronor till stiftelsen!
CU JEWELLERY ELLAS COIN BRACE GOLD Ellas Hjältar - Ett guld-pläterat armband i återvunnet silver skapat för och med stiftelsen Ellas hjältar! När du köper ett armband skänks det hundra kronor till stiftelsen!

CU JEWELLERY ELLAS COIN BRACE GOLD

Ord pris
899 kr
Sale price
450 kr

CU JEWELLERY
ELLAS COIN BRACE GOLD
Art nr: 2029320005

Ellas Hjältar - Ett guld-pläterat armband i återvunnet silver skapat för och med stiftelsen Ellas hjältar! När du köper ett armband skänks det hundra kronor till stiftelsen!

Ellas hjältar grundades 2016 av Catja Karlberg, och blev en insamlingsstiftelse 2019. 
De hjälper barn som av olika anledningar har det svårt. De förverkligar barnens drömmar och ger övriga i familjen stöd. De finns där före, under och efter önskningarna har uppfyllts – så länge familjen vill och behöver dem. Catja drabbades själv av en svår förlossningsolycka med andra barnet och livet blev sig inte likt. Något som drabbade äldsta dottern Ella hårt. Genom att hjälpa andra läkte dem som familj, och idén till Ellas hjältar föddes. 

Tack för att du vill vara en hjälte du med!


Material: Återvunnet sterling silver med 18K guldplätering
Storlek coin: ø13mm
Justerbar längd: 16-20cm

CU JEWELLERY - SMYCKEN I ÅTERVUNNET SILVER
Vi som konsumenter tar idag ställning, många väljer närodlade produkter framför de långväga alternativen. CU Jewellery vill göra det dom kan för att minimera vår påverkan på jorden. Alla smycken tillverkas i små upplagor hos en familj i Toscana, Italien. Där hantverk och tradition går hand i hand med moderna idéer för ett hållbart hantverk, som att alla våra smycken tillverkas i återvunnet silver. Tanken bakom smyckena är också att det ska kunnas mix-matchas mellan olika serier, vara lätt skapa spännande stil-krockar, eller hålla det bara stilrent!  Addera ett nytt smycke till det man köpte för länge sen ska vara enkelt!  Det är CU - See you!
------

CU JEWELLERY
ELLAS COIN BRACE GOLD
Art nr: 2029320005

Ella's Heroes - A gold-plated bracelet in recycled silver created for and with the Ella's Heroes Foundation! When you buy a bracelet, 100 SEK is donated to the foundation!

Ella's Heroes was founded in 2016 by Catja Karlberg, and became a fundraising foundation in 2019. They help children who for various reasons have difficulty. They make children's dreams come true and give support to others in the family. They are there before, during and after the wishes have been fulfilled - as long as the family wants and needs them. Catja herself suffered a serious birth accident with her second child and life did not turn out the same. Something that hit the eldest daughter Ella hard. By helping others, they healed as a family, and the idea for Ella's heroes was born. 

Thank you for wanting to be a hero with us!

Material: Recycled sterling silver with 18K gold plating
Size pendant: ø13mm
Adjustable Length: 
16-20cm

CU JEWELLERY - JEWELLERY IN RECYCLED SILVER
We consumers take a stand today, many choose locally grown products over the long distance options. CU Jewellery wants to do what they can to minimize our impact on the earth. All jewelry is made in small editions by a family in Tuscany, Italy. Where craftsmanship and tradition go hand in hand with modern ideas for sustainable craftsmanship, such as all our jewelery being made of recycled silver. The idea behind the jewelry is also that it should be possible to mix-match between different series, be easy to create a new exciting style, or just keep it stylish! Adding a new piece of jewelery to what you bought a long time ago should be easy! It's CU - See you!