CU JEWELLERY LETTERS STONE 12 TURQUOISE GOLD Art nr: 2227621201 En söt liten berlock som passar till alla CU´s letters kedjor och creoler. Är månadssten för December.
CU jewellery månadsstenar
CU jewellery månadsstenar

CU JEWELLERY LETTERS STONE 12 TURQUOISE PENDANT GOLD

Ord pris
499 kr
Sale price
499 kr

CU JEWELLERY
LETTERS STONE 12 TURQUOIS PENDANT GOLD

Art nr: 2227621201

En söt liten berlock som passar till alla CU´s letters kedjor och creoler.

Med CU jewellerys berlocker kan du skapa dig dina egna personliga smycken till dig själv eller att ge till någon som står dig kär. 

Letters stone är stenar med särskild betydelse.
Nyckelordet för turkos är vördnad inför livet, kärleken och helheten. Den sägs stå i förbund med himlen och stöder dig att utveckla integritet, att "walk your talk" och stå för dina ord. Turkosen sägs vara en andlig läkare som ger frid i sinnet. Den kan också fungera som en skyddande och stödjande guide genom det omedvetna. Turkos har använts av både nordamerikanska indianer och tibetanska schamaner för sina skyddande och andliga egenskaper. Den kan bäras som en skyddande guide som stöder frid i ditt sinne på dina resor inom dig själv och i världen.
Den står också för månaden December.

Kedja köpes separat.
Levereras i fin presentask.

Material: Återvunnet sterling silver med 18K guldplätering
Sten: Turkos
Storlek:  ø4mm

CU JEWELLERY - SMYCKEN I ÅTERVUNNET SILVER
Vi som konsumenter tar idag ställning, många väljer närodlade produkter framför de långväga alternativen. CU Jewellery vill göra det dom kan för att minimera vår påverkan på jorden. Alla smycken tillverkas i små upplagor hos en familj i Toscana, Italien. Där hantverk och tradition går hand i hand med moderna idéer för ett hållbart hantverk, som att alla våra smycken tillverkas i återvunnet silver. Tanken bakom smyckena är också att det ska kunnas mix-matchas mellan olika serier, vara lätt skapa spännande stil-krockar, eller hålla det bara stilrent!  Addera ett nytt smycke till det man köpte för länge sen ska vara enkelt!  

Det är CU - See you!
------

CU JEWELLERY
LETTERS STONE 12 TURQUOIS PENDANT GOLD

Art nr: 2227621201

A cute little charm that fits all CU's letters chains and creoles.

With CU's charms, you can create your own personal jewelry for yourself or to give to someone dear you.

Letters stone are stones with a special meaning.
The key word for turquoise is reverence for life, love and wholeness. It is said to be in league with heaven and supports you to develop integrity, to "walk your talk" and stand by your words. Turquoise is said to be a spiritual healer that brings peace of mind. It can also act as a protective and supportive guide through the unconscious. Turquoise has been used by both North American Indians and Tibetan shamans for its protective and spiritual properties. It can be worn as a protective guide supporting peace of mind on your journeys within yourself and the world.
It also stands for the month of December.

Chain is purchased separately.
Delivered in a nice gift box.

Material: Recycled sterling silver with 18K gold plating
Stone: Turquoise
Size:  ø4mm

CU JEWELLERY - JEWELLERY IN RECYCLED SILVER
We consumers take a stand today, many choose locally grown products over the long distance options. CU Jewellery wants to do what they can to minimize our impact on the earth. All jewelry is made in small editions by a family in Tuscany, Italy. Where craftsmanship and tradition go hand in hand with modern ideas for sustainable craftsmanship, such as all our jewelery being made of recycled silver. The idea behind the jewelry is also that it should be possible to mix-match between different series, be easy to create a new exciting style, or just keep it stylish! Adding a new piece of jewelery to what you bought a long time ago should be easy!

It's CU - See you!