CU JEWELLERY LETTERS STONE 2 AMETHYST PENDANT SILVER Art nr: 2227672001 En söt liten berlock som passar till alla CU´s letters kedjor och creoler. Är månadssten för februari.
CU jewellery månadsstenar
CU jewellery månadsstenar

CU JEWELLERY LETTERS STONE 2 AMETHYST PENDANT SILVER

Ord pris
499 kr
Sale price
499 kr

CU JEWELLERY
LETTERS STONE 2 AMETHYST PENDANT SILVER

Art nr: 2227672001

En söt liten berlock som passar till alla CU´s letters kedjor och creoler.

Med CU jewellerys berlocker kan du skapa dig dina egna personliga smycken till dig själv eller att ge till någon som står dig kär. 

Letters stone är stenar med särskild betydelse.
Ametist är känd för sin vackra färg och sina fantastiska egenskaper och är en av våra vanligaste kristaller. Ametist är en starkt beskyddande sten och har en hög andlig vibration. Den är lugnande för våra tankar och känslor. Ametisten omvandlar låg energi till hög och skapar emotionell fokusering. Det är en sten som underlättar beslutsfattande och tillför sunt förnuft och andlig insikt. Detta är den mest spirituella stenen – den främjar kärlek, det gudomliga och ger insikt. Ametisten öppnar upp för vår intuition och förstärker de gåvor vi har. Stimulerar vår intuition, lindrar huvudvärk och sömnlöshet.
Den står också för månaden Februari.

Kedja köpes separat.
Levereras i fin presentask.

Material: Återvunnet sterling silver 
Sten: Ametist
Storlek:  ø4mm

CU JEWELLERY - SMYCKEN I ÅTERVUNNET SILVER
Vi som konsumenter tar idag ställning, många väljer närodlade produkter framför de långväga alternativen. CU Jewellery vill göra det dom kan för att minimera vår påverkan på jorden. Alla smycken tillverkas i små upplagor hos en familj i Toscana, Italien. Där hantverk och tradition går hand i hand med moderna idéer för ett hållbart hantverk, som att alla våra smycken tillverkas i återvunnet silver. Tanken bakom smyckena är också att det ska kunnas mix-matchas mellan olika serier, vara lätt skapa spännande stil-krockar, eller hålla det bara stilrent!  Addera ett nytt smycke till det man köpte för länge sen ska vara enkelt!  

Det är CU - See you!
------

CU JEWELLERY
LETTERS STONE 2 AMETHYST PENDANT SILVER

Art nr: 2227672001

A cute little charm that fits all CU's letters chains and creoles.

With CU's charms, you can create your own personal jewelry for yourself or to give to someone dear you.

Letters stone are stones with a special meaning.
Amethyst is known for its beautiful color and amazing properties, amethyst is one of our most common crystals. Amethyst is a highly protective stone and has a high spiritual vibration. It is soothing to our thoughts and feelings. Amethyst transforms low energy into high and creates emotional focus. It is a stone that facilitates decision-making and brings common sense and spiritual insight. This is the most spiritual stone - it promotes love, the divine and gives insight. Amethyst opens up our intuition and enhances the gifts we have. Stimulates our intuition, relieves headaches and insomnia.
It also stands for the month of February.

Chain is purchased separately.
Delivered in a nice gift box.

Material: Recycled sterling silver 
Stone: Amethyst
Size:  ø4mm

CU JEWELLERY - JEWELLERY IN RECYCLED SILVER
We consumers take a stand today, many choose locally grown products over the long distance options. CU Jewellery wants to do what they can to minimize our impact on the earth. All jewelry is made in small editions by a family in Tuscany, Italy. Where craftsmanship and tradition go hand in hand with modern ideas for sustainable craftsmanship, such as all our jewelery being made of recycled silver. The idea behind the jewelry is also that it should be possible to mix-match between different series, be easy to create a new exciting style, or just keep it stylish! Adding a new piece of jewelery to what you bought a long time ago should be easy!

It's CU - See you!