CU JEWELLERY LETTERS STONE 3 AQUAMARINE PENDANT GOLD Art nr: 2227623001 En söt liten berlock som passar till alla CU´s letters kedjor och creoler. Är månadssten för Mars.
CU jewellery månadsstenar
CU jewellery månadsstenar

CU JEWELLERY LETTERS STONE 3 AQUAMARINE PENDANT GOLD

Ord pris
499 kr
Sale price
499 kr

CU JEWELLERY
LETTERS STONE 3 AQUAMARINE PENDANT GOLD

Art nr: 2227623001

En söt liten berlock som passar till alla CU´s letters kedjor och creoler.

Med CU jewellerys berlocker kan du skapa dig dina egna personliga smycken till dig själv eller att ge till någon som står dig kär. 

Letters stone är stenar med särskild betydelse.
Akvamarin står för renhet, klarhet, tydlighet och mod i vår kommunikation, med oss själva såväl som till världen och människorna runt omkring oss. Akvamarin stödjer dig att kommunicera utifrån dina känslor, din sanning och den hjälper dig att lyssna och förstå dina egna känslor och din kommunikation med dig själv.
Den står också för månaden Mars.

Kedja köpes separat.
Levereras i fin presentask.

Material: Återvunnet sterling silver med 18K guldplätering
Sten: Aquamarine
Storlek:  ø4mm

CU JEWELLERY - SMYCKEN I ÅTERVUNNET SILVER
Vi som konsumenter tar idag ställning, många väljer närodlade produkter framför de långväga alternativen. CU Jewellery vill göra det dom kan för att minimera vår påverkan på jorden. Alla smycken tillverkas i små upplagor hos en familj i Toscana, Italien. Där hantverk och tradition går hand i hand med moderna idéer för ett hållbart hantverk, som att alla våra smycken tillverkas i återvunnet silver. Tanken bakom smyckena är också att det ska kunnas mix-matchas mellan olika serier, vara lätt skapa spännande stil-krockar, eller hålla det bara stilrent!  Addera ett nytt smycke till det man köpte för länge sen ska vara enkelt!  

Det är CU - See you!
------

CU JEWELLERY
LETTERS STONE 3 AQUAMARINE PENDANT GOLD

Art nr: 2227623001

A cute little charm that fits all CU's letters chains and creoles.

With CU's charms, you can create your own personal jewelry for yourself or to give to someone dear you.

Letters stone are stones with a special meaning.
Aquamarine stands for purity, clarity, clarity and courage in our communication, with ourselves as well as to the world and people around us. Aquamarine supports you to communicate based on your feelings, your truth and it helps you listen and understand your own feelings and your communication with yourself.
It also stands for the month of Mars.

Chain is purchased separately.
Delivered in a nice gift box.

Material: Recycled sterling silver with 18K gold plating
Stone: Aquamarine
Size:  ø4mm

CU JEWELLERY - JEWELLERY IN RECYCLED SILVER
We consumers take a stand today, many choose locally grown products over the long distance options. CU Jewellery wants to do what they can to minimize our impact on the earth. All jewelry is made in small editions by a family in Tuscany, Italy. Where craftsmanship and tradition go hand in hand with modern ideas for sustainable craftsmanship, such as all our jewelery being made of recycled silver. The idea behind the jewelry is also that it should be possible to mix-match between different series, be easy to create a new exciting style, or just keep it stylish! Adding a new piece of jewelery to what you bought a long time ago should be easy!

It's CU - See you!