CU JEWELLERY LETTERS STONE 5 AVENTURINE PENDANT SILVER Art nr: 2227675001 En söt liten berlock som passar till alla CU´s letters kedjor och creoler. Är månadssten för Maj.
CU jewellery månadsstenar
CU jewellery månadsstenar

CU JEWELLERY LETTERS STONE 5 AVENTURINE PENDANT SILVER

Ord pris
499 kr
Sale price
499 kr

CU JEWELLERY
LETTERS STONE 5 AVENTURINE PENDANT SILVER

Art nr: 2227675001

En söt liten berlock som passar till alla CU´s letters kedjor och creoler.

Med CU jewellerys berlocker kan du skapa dig dina egna personliga smycken till dig själv eller att ge till någon som står dig kär. 

Letters stone är stenar med särskild betydelse.
Aventurin är en mycket positiv sten som ger framgång. Grön aventurin är lugnande och balanserande vid emotionell upprördhet. Den kan hjälpa oss att slappna av och uppleva vårt liv genom ett öppnare och fridfullare sinne. Den är en typisk healingsten och kan ta fram minnen och gammal smärta. Det sägs också att den absorberar elektromagnetisk smog och förvandlar negativ energi till positiv. Den balanserar blodtrycket och stimulerar ämnesomsättningen, sänker kolesterolet. Aventurin har en antiinflammatorisk effekt och lindrar hudutslag, allergier, migrän och lugnar ögonen. Det läker lungor, bihålor, hjärta, muskel- och urogenitala system.
Den står också för månaden Maj.

Kedja köpes separat.
Levereras i fin presentask.

Material: Återvunnet sterling silver 
Sten: Aventurin
Storlek:  ø4mm

CU JEWELLERY - SMYCKEN I ÅTERVUNNET SILVER
Vi som konsumenter tar idag ställning, många väljer närodlade produkter framför de långväga alternativen. CU Jewellery vill göra det dom kan för att minimera vår påverkan på jorden. Alla smycken tillverkas i små upplagor hos en familj i Toscana, Italien. Där hantverk och tradition går hand i hand med moderna idéer för ett hållbart hantverk, som att alla våra smycken tillverkas i återvunnet silver. Tanken bakom smyckena är också att det ska kunnas mix-matchas mellan olika serier, vara lätt skapa spännande stil-krockar, eller hålla det bara stilrent!  Addera ett nytt smycke till det man köpte för länge sen ska vara enkelt!  

Det är CU - See you!
------

CU JEWELLERY
LETTERS STONE 5 AVENTURINE PENDANT SILVER

Art nr: 2227675001

A cute little charm that fits all CU's letters chains and creoles.

With CU's charms, you can create your own personal jewelry for yourself or to give to someone dear you.

Letters stone are stones with a special meaning.
Aventurine is a very positive stone that brings success. Green aventurine is calming and balancing in case of emotional upset. It can help us relax and experience our life through a more open and peaceful mind. It is a typical healing stone and can bring up memories and old pain. It is also said to absorb electromagnetic smog and transform negative energy into positive. It balances blood pressure and stimulates metabolism, lowers cholesterol. Aventurine has an anti-inflammatory effect and relieves skin rashes, allergies, migraines and soothes the eyes. It heals the lungs, sinuses, heart, muscular and urogenital systems.
It also stands for the month of May.

Chain is purchased separately.
Delivered in a nice gift box.

Material: Recycled sterling silver
Stone: Aventurine
Size:  ø4mm

CU JEWELLERY - JEWELLERY IN RECYCLED SILVER
We consumers take a stand today, many choose locally grown products over the long distance options. CU Jewellery wants to do what they can to minimize our impact on the earth. All jewelry is made in small editions by a family in Tuscany, Italy. Where craftsmanship and tradition go hand in hand with modern ideas for sustainable craftsmanship, such as all our jewelery being made of recycled silver. The idea behind the jewelry is also that it should be possible to mix-match between different series, be easy to create a new exciting style, or just keep it stylish! Adding a new piece of jewelery to what you bought a long time ago should be easy!

It's CU - See you!