CU JEWELLERY LETTERS STONE 8 JADE PENDANT SILVER Art nr: 2227678001 En söt liten berlock som passar till alla CU´s letters kedjor och creoler. Är månadssten för Augusti.
CU jewellery månadsstenar
CU jewellery månadsstenar

CU JEWELLERY LETTERS STONE 8 JADE PENDANT SILVER

Ord pris
499 kr
Sale price
499 kr

CU JEWELLERY
LETTERS STONE 8 JADE PENDANT SILVER

Art nr: 2227678001

En söt liten berlock som passar till alla CU´s letters kedjor och creoler.

Med CU jewellerys berlocker kan du skapa dig dina egna personliga smycken till dig själv eller att ge till någon som står dig kär. 

 Letters stone är stenar med särskild betydelse.

Jade är en kristall som står för lugn och balans, och den sägs bland annat ha en balanserande inverkan på vår personlighet då den hjälper oss att få vår kropp och vårt sinne att interagera bättre med varandra. Grön jade lär hjälpa dig att våga släppa in mer glädje i livet och att omfamna den. De sägs vara en sten för beskydd, och lär specifikt vara bra att ta med under resor. De lär även främja chi-flödet, livsenergin och kan vara en sten för både framgång, vitalitet och överflöd.
Den står också för månaden Augusti.

Kedja köpes separat.
Levereras i fin presentask.

Material: Återvunnet sterling silver 
Sten: Jade
Storlek:  ø4mm

CU JEWELLERY - SMYCKEN I ÅTERVUNNET SILVER
Vi som konsumenter tar idag ställning, många väljer närodlade produkter framför de långväga alternativen. CU Jewellery vill göra det dom kan för att minimera vår påverkan på jorden. Alla smycken tillverkas i små upplagor hos en familj i Toscana, Italien. Där hantverk och tradition går hand i hand med moderna idéer för ett hållbart hantverk, som att alla våra smycken tillverkas i återvunnet silver. Tanken bakom smyckena är också att det ska kunnas mix-matchas mellan olika serier, vara lätt skapa spännande stil-krockar, eller hålla det bara stilrent!  Addera ett nytt smycke till det man köpte för länge sen ska vara enkelt!  

Det är CU - See you!
------

CU JEWELLERY
LETTERS STONE 8 JADE PENDANT SILVER

Art nr: 2227678001

A cute little charm that fits all CU's letters chains and creoles.

With CU's charms, you can create your own personal jewelry for yourself or to give to someone dear you.

Letters stone are stones with a special meaning.
Jade is a crystal that stands for calm and balance, and it is said to have a balancing effect on our personality as it helps us to make our body and mind interact better with each other. Green jade will help you dare to let more joy into life and to embrace it. They are said to be a stone of protection, and are specifically said to be good to take with you on trips. They are also said to promote the flow of chi, life energy and can be a stone for both success, vitality and abundance.
It also stands for the month of August.

Chain is purchased separately.
Delivered in a nice gift box.

Material: Recycled sterling silver 
Stone: Jade
Size:  ø4mm

CU JEWELLERY - JEWELLERY IN RECYCLED SILVER
We consumers take a stand today, many choose locally grown products over the long distance options. CU Jewellery wants to do what they can to minimize our impact on the earth. All jewelry is made in small editions by a family in Tuscany, Italy. Where craftsmanship and tradition go hand in hand with modern ideas for sustainable craftsmanship, such as all our jewelery being made of recycled silver. The idea behind the jewelry is also that it should be possible to mix-match between different series, be easy to create a new exciting style, or just keep it stylish! Adding a new piece of jewelery to what you bought a long time ago should be easy!

It's CU - See you!