CU JEWELLERY LETTERS STONE 9 LAPIZ PENDANT GOLD Art nr: 2227629001 En söt liten berlock som passar till alla CU´s letters kedjor och creoler. Är månadssten för September.
CU jewellery månadsstenar
CU jewellery månadsstenar

CU JEWELLERY LETTERS STONE 9 LAPIZ PENDANT GOLD

Ord pris
499 kr
Sale price
499 kr

CU JEWELLERY
LETTERS STONE 9 LAPIZ PENDANT GOLD

Art nr: 2227629001

En söt liten berlock som passar till alla CU´s letters kedjor och creoler.

Med CU jewellerys berlocker kan du skapa dig dina egna personliga smycken till dig själv eller att ge till någon som står dig kär. 

Letters stone är stenar med särskild betydelse.
Det sägs att Lapis lazuli har existerat sedan tidernas begynnelse. Det är en sten som påminner oss om det eviga, den gränslösa himlen och universum. Visdom, seende, meditation och intuition är ledord för lapis lazuli. Den hjälper oss att finna esoterisk och mystisk kunskap och att den också förstärker vår visdom så att vi kan förstå denna kunskap. Den står också för fokus, frihet, att kunna tänka utanför boxen, beskydd (speciellt av det feminina) och är en dörröppnare till andra dimensioner och inre seende. Lapis lazuli sägs stärka inre seende, meditation och en djup förståelse av människan. Lapis Lazuli lär vara en väldigt kraftfull kristall för att förbättra intellektuella förmågor. Den sägs stimulera åtrå efter kunskap, sanning, förståelse och där den även lär underlätta lärandeprocesser. Den lär vara utmärkt för att förbättra minnet och sägs stärka ärlighet, både i det talade och de skrivna orden.
Den står också för månaden September.

Kedja köpes separat.
Levereras i fin presentask.

Material: Återvunnet sterling silver med 18K guldplätering
Sten: Lapis
Storlek:  ø4mm

CU JEWELLERY - SMYCKEN I ÅTERVUNNET SILVER
Vi som konsumenter tar idag ställning, många väljer närodlade produkter framför de långväga alternativen. CU Jewellery vill göra det dom kan för att minimera vår påverkan på jorden. Alla smycken tillverkas i små upplagor hos en familj i Toscana, Italien. Där hantverk och tradition går hand i hand med moderna idéer för ett hållbart hantverk, som att alla våra smycken tillverkas i återvunnet silver. Tanken bakom smyckena är också att det ska kunnas mix-matchas mellan olika serier, vara lätt skapa spännande stil-krockar, eller hålla det bara stilrent!  Addera ett nytt smycke till det man köpte för länge sen ska vara enkelt!  

Det är CU - See you!
------

CU JEWELLERY
LETTERS STONE 9 LAPIZ PENDANT GOLD

Art nr: 2227629001

A cute little charm that fits all CU's letters chains and creoles.

With CU's charms, you can create your own personal jewelry for yourself or to give to someone dear you.

Letters stone are stones with a special meaning.
Lapis lazuli is said to have existed since the dawn of time. It is a stone that reminds us of the eternal, the boundless sky and the universe. Wisdom, vision, meditation and intuition are watchwords for lapis lazuli. It helps us to find esoteric and mystical knowledge and that it also enhances our wisdom so that we can understand this knowledge. It also stands for focus, freedom, being able to think outside the box, protection (especially of the feminine) and is a door opener to other dimensions and inner vision. Lapis lazuli is said to strengthen inner vision, meditation and a deep understanding of man. Lapis Lazuli is said to be a very powerful crystal for enhancing intellectual abilities. It is said to stimulate a desire for knowledge, truth, understanding and where it also learns to facilitate learning processes. It is said to be excellent for improving memory and is said to strengthen honesty, both in spoken and written words
It also stands for the month of September.

Chain is purchased separately.
Delivered in a nice gift box.

Material: Recycled sterling silver with 18K gold plating
Stone: Lapiz
Size:  ø4mm

CU JEWELLERY - JEWELLERY IN RECYCLED SILVER
We consumers take a stand today, many choose locally grown products over the long distance options. CU Jewellery wants to do what they can to minimize our impact on the earth. All jewelry is made in small editions by a family in Tuscany, Italy. Where craftsmanship and tradition go hand in hand with modern ideas for sustainable craftsmanship, such as all our jewelery being made of recycled silver. The idea behind the jewelry is also that it should be possible to mix-match between different series, be easy to create a new exciting style, or just keep it stylish! Adding a new piece of jewelery to what you bought a long time ago should be easy!

It's CU - See you!